Vertimų tvirtinimas

„Man nieko nereikia, tik vertimo“ – sako dažnas klientas. Tačiau neretai paaiškėja, kad reikalingas ne tik teksto vertimas, bet ir jo tvirtinimas mūsų biuro antspaudais bei vertėjo parašais. To dažniausiai pakanka teikiant vertimą daugeliui valstybinių institucijų ar privataus sektoriaus įmonių. Atkreipiame dėmesį, kad užsakovas visada pats turi sužinoti, kokio vertimo tvirtinimo jam reikia – biuro ar notarinio.
Teikti notaro patvirtintus dokumentus dažniausiai reikalauja teismai ir tam tikros užsienio valstybių institucijos. Dėl konkrečių valstybinių ir privačių įstaigų reikalavimų klientas turi pasitikslinti pats.
Notaras paliudija originalaus dokumento nuorašo tikrumą, jei užsakovas pateikia tinkamai parengtą originalą, tai yra tokį, kuriame yra originalūs parašai ir antspaudai. Jei dokumentą sudaro keli lapai, jis turi būti susegtas. Kai toks dokumentas nesusegamas, kiekvieno lapo apačioje turi būti parašas/-ai. Dokumentų, išduotų naudojant elektroninį parašą, nuorašų tikrumo notarai neliudija. Tas pats taikoma dokumentams, kurių originalas aiškiai apgadintas, pavyzdžiui, labai suplėšytas, sulankstytas, aplaistytas (kai tekstas susiliejęs, neįskaitomas).
Notarai taip pat neliudija užsienyje išduotų dokumentų nuorašų tikrumo, jei jie nelegalizuoti, tai yra neturi konsulinės pažymos, vadinamos apostile (Apostille). Dėmesio! Baltarusijos Respublikoje, Moldovos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, Ukrainoje išduoti oficialūs dokumentai atleidžiami nuo legalizavimo ar tvirtinimo apostile.
Kaip atrodo apostilė, galite pažiūrėti skiltyje „Apostilė“.
Jei vertimo reikia tik jūsų paties ar jūsų įmonės vidaus naudojimui, žinoma, jo tvirtinti nereikia.
Notaro biuro, su kuriuo bendradarbiaujame (kuriame patvirtinti mūsų biuro vertėjų parašai), darbo laikas:
I-IV 8.30–17.30
V 8.30–16.15
Pietūs 12.30–13.15
Svarbu žinoti, kad notarai:
1) neregistruoja klientų dėl vertimo tikrumo paliudijimo, tai yra nenurodo tikslaus laiko, kada vertimas bus notariškai patvirtintas. Vertimą į notaro biurą galima pristatyti bet kuriuo jo darbo metu, o atsiimti tik tada, kai notarų biuras praneša, kad vertimai jau patvirtinti. Kliento pageidavimu vertimą į notaro biurą galime nunešti mes. Papildomai tai nieko nekainuoja. Klientas turi sumokėti tik už notaro paslaugas;
2) šeštadieniais nedirba;
3) liudija tik tų vertėjų dokumentų vertimo tikrumą, kurių parašai patvirtinti jų (notarų) biure. Tai reiškia, kad negalima išverstą dokumentą teikti tvirtinti bet kuriam notarui, o tik tam, kuris patvirtino vertėjo, atlikusio būtent šį vertimą, parašą. Kiekvienas vertimo biuras bendradarbiauja su konkrečiais notarų biurais.

Kad geriau įsivaizduotumėte, kaip atrodo skirtingai patvirtinti dokumentai, pateikiame jų pavyzdžius:

[Not a valid template]

Dėl vertimų tvirtinimų kreiptis → vertimailisnora@gmail.com