Tvirtinimas apostile ir dokumentų legalizavimas

Tvirtinimas pažyma (Apostille) notarų biuruose, dokumentų legalizavimas LR Užsienio reikalų ministerijoje

Dėl tvirtinimo apostile, ar dokumentų legalizavimo kreiptis → vertimailisnora@gmail.com


apostile

Keli kitose užsienio šalyse išduotų apostilių pavyzdžiai

apostile jav meksikietiska norvegiska

Kuo skiriasi legalizavimas ir apostilė?

Dokumentų legalizavimas yra reikalingas jų galiojimui skirtingose valstybėse užtikrinti. Šios procedūros prireikia, kai norima dokumentą pateikti kitoje, nei jį išdavusi valstybė. Priklausomai nuo valstybės, kurioje dokumentas bus pateikiamas, gali prireikti apostilizavimo arba legalizavimo procedūros. Legalizuotus dokumentus, esant poreikiui, galima versti į pageidaujamą užsienio kalbą.

Ką rinktis dokumentų legalizavimą ar apostilę?

Dokumento legalizavimas skiriasi, priklausomai nuo tikslinės jo pateikimo valstybės. Apostilė galioja visose valstybėse, kurios yra prisijungusios prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. Jei valstybė prie šios konvencijos nėra prisijungusi, reikalingas dokumento legalizavimas.

Čia pateikiamas sąrašas valstybių, kuriose išduoti dokumentai turi būti tvirtinami pažyma (apostille):

Airija;
Albanijos Respublika;
Andoros Kunigaikštystė;
Antigva ir Barbuda;
Argentinos Respublika;
Armėnijos Respublika;
Australija;
Austrijos Respublika;
Azerbaidžano Respublika;
Bahamų Sandrauga;
Bahreinas;
Baltarusijos Respublika;
Barbadosas;
Belgijos Karalystė;
Belizas;
Bosnija ir Hercegovina;
Botsvanos Respublika;
Brazilijos Federacinė Respublika
Brunėjaus Darusalamas;
Bulgarijos Respublika;
Burundžio Respublika;
Čekijos Respublika;
Čilė;

Dėmesio! Baltarusijos Respublikoje, Moldovos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, Ukrainoje išduoti oficialūs dokumentai atleidžiami nuo legalizavimo ar tvirtinimo pažyma (Apostille).

Reikalavimas dokumentus ar jų kopijas, patvirtintas notaro, apostilizuoti arba legalizuoti yra pateikiamas toks užsienio šalies institucijos, kuriai dokumentas bus teikiamas. Legalizuoti prireikia įvairius dokumentus, pavyzdžiui, diplomus, gimimo ar santuokuos, mirties, ištuokos liudijimus, įvairius juridinius įmonių dokumentus ir kt. Reikia atkreipti dėmesį, kad LTSR išduoti dokumentai negali būti apostilizuoti, juos reikėtų pasikeisti į naujus arba gauti tam tikro dokumento išrašą Civilinės metrikacijos biure.

Lietuvoje išduotus dokumentus, kurie užantspauduoti apskrituoju antspaudu su Vyčio ženklu, apostilizuoja notarai, o legalizuoja Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija (URM). Apostilizuojant, patvirtinamas dokumente esančių spaudų, parašo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumas. Notaras prie Lietuvoje išduoto dokumento prisega atskirą A4 formato lapą, kuris vadinamas apostile. Dokumentus legalizuoja URM – jie užanspauduojami specialiu antspaudu.

Nuvykus legalizuoti dokumentą, aptarnaujantis darbuotojas pasiteiraus į kokią šalį jis bus pristatomas. Taip pat privalu su savimi turėti asmens dokumentą, tačiau galima pateikti apostilizuoti ar legalizuoti ir kito asmens dokumentus, įgaliojimo šiam veiksmui atlikti nereikia. Taip pat galite patikėti apostilizavimo ar legalizavimo procedūrą atlikti mūsų vertimų biurui ir mes viskuo pasirūpinsime už jus.

Svarbu žinoti, kad užsienyje išduotų dokumentų notarai neapostilizuoja, o URM nelegalizuoja. Tai galima padaryti užsienio šalies diplomatinėje atstovybėje Lietuvoje (konsulate arba ambasadoje) arba kreiptis į tą užsienio valstybę, kurioje dokumentas buvo išduotas.

Dėl apostilės tvirtinimo ir dokumentų legalizavimo kreiptis → vertimailisnora@gmail.com

Kokiems dokumentams gali būti taikomas legalizavimas apostile?

Legalizuojant dokumentus apostile, patvirtinamas ant dokumento esančių spaudų, parašo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumas. Dokumentus Lietuvoje apostilizuoja notarai, tai atliekama lietuvių ir anglų kalbomis. Apostile gali būti tvirtinami tik Lietuvoje išduoti dokumentai arba notaro patvirtintos jų kopijos, jei reikia, apostilizuotą dokumentą galima versti į pageidaujamą užsienio kalbą.

Vadinamasis legalizavimas pažyma, apostilė, gali būti naudojama įvairiems administraciniams dokumentams bei notariniams aktams, raštams iš valstybės, savivaldybės institucijų, pareigų, teismų ir kt. Taip pat galima šią legalizavimo procedūrą taikyti fizinių asmenų pasirašytiems oficialiems dokumentų patvirtinimams bei notariniams nuorašams. Dažnai apostile legalizuoti prireikia civilinės rūšies dokumentus: pavyzdžiui, gimimo, mirties, ištuokos, santuokos liudijimus, notarinius įgaliojimus ar parašo tvirtinimus.

Kokie reikalavimai keliami legalizuojamiems dokumentams?

Siekiant užtikrinti aiškumą ir tikslumą, legalizuojamiems dokumentams yra keliami keli reikalavimai. Kelių lapų dokumentai turi būti susiūti. Apostilizavimui būtinas apskritasis antspaudas su Vyčio ženklu. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad kiekvienas dokumentas yra legalizuojamas atskirai, o LTSR išduoti dokumentai nėra legalizuojami, juos pirmiausia reikėtų pasikeisti į naujus.

Siekiant gauti vienkartinio naudojimo dokumentą, kuris bus apostilizuojamas, reikėtų apie tai informuoti jį išduodantį valstybės tarnautoją ar pareigūną – ne visi turi pakankamą kompetenciją pasirašyti dokumentus, kurie bus apostilizuojami.

Kai kuriais sudėtingais atvejais apostilizuoti reikia tiek dokumento originalą, tiek jo vertimą. Vertimas yra vertinamas kaip atskiras dokumentas, tačiau dažniausiai jis pateikiamas kaip papildomas ir legalizavimo pakanka dokumento originalui.

Legalizavimo apostile tvarka

Atsižvelgiant į tai, kokiai šaliai bus pateikiami dokumentai, prie lietuviško dokumento notaras prisega A4 formato lapą, kuris yra vadinamas Apostille. Legalizavimas apostile gali būti atliekamas ir kito asmens dokumentams, tam nereikia įgaliojimo ar kito asmens dokumento originalo arba kopijos. Asmens dokumentas reikalingas tik tada, kai ketinate legalizuoti savo dokumentus.
Apostilė Lietuvoje yra išduodama lietuvių ir anglų kalbomis, tačiau prireikus gali būti verčiama. Pažyma legalizuoti dokumentai ir jų autentiškumas užsienio valstybėse pripažįstami be jokių papildomų procedūrų.

Jeigu norite sutaupyti laiko ir pastangų, pasinaudokite mūsų siūloma pagalba! Dokumentų apostilizavimas – efektyviai, kokybiškai ir saugiai.

Dėl apostilės tvirtinimo ir dokumentų legalizavimo kreiptis → vertimailisnora@gmail.com