Dokumentų legalizavimas

Vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai ne visada galioja kitoje šalyje. Norint išspręsti šią problemą, pasitelkiamas dokumentų legalizavimas pažyma (Apostille), kitaip dar vadinamas apostilizavimu, kurio metu patvirtinamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumas. Dokumentus apostilizuoja Lietuvos notarai, ne Užsienio Reikalų Ministerija. Apostilizuoti galima tik Lietuvoje išduotus dokumentus.

Dėl dokumentų legalizavimo kreiptis → vertimailisnora@gmail.com


Kokiems dokumentams gali būti taikomas legalizavimas Apostille?

Planuojant dokumentus pateikti užsienio valstybėje, kuri yra prisijungus prie 1961 m. Hagos konvencijos, juos reikia legalizuoti pažyma (Apostille). Legalizavimas pažyma (Apostille) gali būti pasitelkiamas turint įvairius dokumentus. Viena iš sričių – administraciniai dokumentai bei notariniai aktai. Be to, gali būti apostilizuojami tie raštai, kuriuos išduoda valstybės, savivaldybės institucijos, pareigūnai, prokurorai, teismo pareigūnai arba teismo sprendimą vykdantys asmenys. Taip pat šią procedūrą legalu taikyti fizinių asmenų pasirašytiems oficialiems dokumentų patvirtinimams bei notariniams nuorašams. Apostille dažnai legalizuojami civilinės rūšies dokumentai, pavyzdžiui, santuokos, gimimo, mirties, ištuokos liudijimai bei notariniai įgaliojimai ar parašo tvirtinimai.


Dokumentų legalizavimas

Reikalavimai dokumentams

Norint legalizuoti dokumentus, reikia pasirūpinti jų tvarkingumu bei įskaitomumu. Tie raštai, kurie yra sudaryti iš kelių lapų, turi būti susiūti. Apostilizavimui būtinas apskritasis antspaudas su Vyčio ženklu. Be to, verta atkreipti dėmesį į tai, jog kiekvienas dokumentas yra legalizuojamas atskirai. Turintiems dokumentus, kurių išdavimo data siekia 1990 m. kovo 11 d. ir kurie yra pažymėti Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) atributika, svarbu prisiminti, kad jiems nėra taikomas apostilizavimo procesas, nes jie turi būti pakeisti naujais. Taip pat retai kada taikomas notarinis tvirtinimas.


Legalizavimo Apostille tvarka

Atsižvelgiant į tai, kokiai šaliai bus pateikiami dokumentai, prie lietuviško dokumento notaras prisega A4 formato lapą, kuris yra vadinamas Apostille. Legalizavimas Apostilės pažyma gali būti atliekamas ir kito asmens dokumentams. Šiuo atveju, įgaliojimo bei kito asmens dokumento originalo arba kopijos, nereikia. Asmens dokumentas reikalingas tik tada, kai ketinate legalizuoti savo dokumentus.

Jeigu norite sutaupyti laiko ir pastangų, pasinaudokite mūsų siūloma pagalba! Dokumentų apostilizavimas – efektyviai, kokybiškai ir saugiai.


Dėl dokumentų legalizavimo kreiptis → vertimailisnora@gmail.com